Kirsiomp

Ensimmäinen hallintosääntömalliluonnos - ja viimeinen? Kiirettä pitää!

  • Valtakunnalliset toimijoiden roolit
    Valtakunnalliset toimijoiden roolit
  • Eduskunta ja ministeriöt
    Eduskunta ja ministeriöt

 

"Alkusanat ensimmäiseen hallintosääntömallin luonnokseen

Maakunnan hallinnosta säädetään maakuntalaissa ja maakunnan tehtäväaloja koskevissa erityislaessa. Hallintosäännön mallin luonnosta kirjoitettaessa huhtikuussa 2018 maakuntia koskeva lainsäädäntö on vielä eduskunnassa ja useita hallituksen esityksiä ollaan vasta valmistelemassa.

Maakunnat on tarkoitus perustaa 1.7.2018 voimaan tulevalla voimaanpanolailla, jonka jälkeen maakuntien valmistelua johtaa väliaikainen valmistelutoimielin.

Hallintosääntö tulee sovellettavaksi alkuvuodesta 2019 alkaen sen jälkeen, kun maakuntavaltuusto on järjestäytynyt ja päätöksellään hyväksynyt hallintosäännön.

Mallin valmistelu jo tässä vaiheessa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, koska maakunnissa keskustellaan jo uusien maakuntien hallinnon rakenteista ja käynnistetään hallintosäännön valmistelua.

Maakuntavaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan määräyksiä hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista ja määritellään maakunnan toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet.

Hallintosääntö on maakunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline ja sen sisältö on maakunnan oma ratkaisu. Mallin tarkoituksena on tuoda esiin maakuntia koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot ja niiden maakunnallisen soveltamisen liikkumavara.

Maakunnilla on laaja harkintavalta toimivalta-ja vastuusuhteiden määrittelyssä.

Tämä hallintosääntömalli on ensimmäinen luonnos. Sitä täydennetään tarvittaessa, kun maakuntia koskevaa lainsäädäntöä hyväksytään eduskunnassa." - -

Jatkuu alla:

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/Hallintos%C3%A4%C3%A4nt...

 

Lähde:

http://alueuudistus.fi/hallintosaanto
 ---

Mikä on se mahdoton kiire, että sote- ja maakuntalakiluonnoksia aiotaan hyväksyä keskeneräisinä?

Kuka niitä valvoo enää sen jälkeen, kun ne on hyväksytty... Eikö tähän löydy nyt mistään auktoriteettia, joka sanoisi, että stop tykkänään!

Kehdataanko presidentille viedä näin keskeneräiset sote- ja maakuntalait hyväksyttäväksi...? surprise

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Olen nyt hieman tutustunut eilen suurelle yleisölle julkaistuun hallintosääntömalliluonnokseen, esim. sivuilla 30-31 sanotaan näin:

- -"24 § Sopimusohjauksen tehtävät ja vastuunjako

Maakuntahallitus vastaa sopimusohjauksesta sekä maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta ja antaa tarkemmat ohjeet sopimusten hallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt.

Sopimusjaosto

1. Vastaa maakunnan sopimusohjeen laatimisesta,
2. vastaa sopimusten riskikartoituksen periaatteista,
3. määrittää sopimusten valvonnan ja raportoinnin periaatteet,
4. seuraa ja arvioi sopimusten ja maakunnan hallintopäätöksellä asettamien ehtojen toteutumista ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä maakuntahallitukselle
5. seuraa ja arvioi tuottajille maksettavien korvausten tasoa ja tekee esityksiä niiden tarkistamisesta maakuntahallitukselle

Lautakunta määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan.

Perustelut:

Sopimusohjeessa määrätään tarkemmin järjestämisvastuun käytännön toteuttamisesta silloin, kun tuottaminen perustuu hankintalain mukaan kilpailutettujen sopimusten mukkaisesti ostettaviin palveluihin.

Palvelujen tuottaminen valinnanvapauspalveluissa toteutuu hallintopäätöksen ehtojen ja tuottajien kanssa tehtävien ehtojen tuottajakohtaista soveltamista koskevien sopimusten kombinaation kautta.
Järjestämisvastuun toteuttaminen edellyttää sopimusten huolellisen valmistelun ja riskikartoituksen lisäksi sopimusten ja muilla tavoin järjestettyjen palveluiden huolellista valvontaa. Sopimusohjeessa on hyvä huomioiden kaikkien maakunnan sopimusten riskienhallinta ja toimintatavat.
Maakuntahallituksen sopimushallintaa koskevissa ohjeissa olisi hyvä käsitellä ainakin seuraavia asioita:

– sopimusten riskiarvion laatimista,
– sopimusten vastuuhenkilöiden tehtäviä,
– sopimusten valmistelua,
– sopimusten valvontaa,
– sopimushallintaan liittyvää raportointia sekä
– reklamointia ja sisäistä tiedonkulkua.

Malli on kirjoitettu sen mukaan, että maakuntahallituksella olisi sopimusjaosto. Jos sopimusjaostoa ei ole, sen tehtävät määrätään maakuntahallitukselle. Sopimusjaosto voidaan myös yhdistää konsernijaoston kanssa.

Maakuntajohtajan, x ja y viranhaltijoiden tehtävänä on huolehtia, että sopimusten riskit arvioidaan ja niihin varaudutaan asianmukaisin sopimusehdoin, sopimukset valmistellaan sopimusohjeen mukaisesti ja että sopimuksen sisältö vastaa maakunnan päätöksiä." - -

---

Miltä kuulostaa edellä kerrottu? Maakuntahallinto, maakuntahallituksen tehtävät - helppoa kuin heinän teko? Vai mitä tuumitte?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset