Kirsiomp

Tietosuojalaki voimaan 25.5.2018 ilman perustuslakivaliokunnan lausuntoa?

  • 65-74 -vuotiaat ja 75-vuotiaat v. 2030 mennessä
    65-74 -vuotiaat ja 75-vuotiaat v. 2030 mennessä

 

Hallituksen esitys HE 52/2018 vp

 

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta

 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädäntöön muutoksia, jotka johtuvat EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Esityksen tavoitteena on saattaa kansallinen sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädäntö yhteensopivaksi tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriitaiset tai päällekkäiset säännökset ehdotetaan kumottavaksi, koska asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä tietosuoja-asetusta tarkentavia säännöksiä ja välttämättömiä poikkeuksia tietosuoja-asetuksen velvoitteista.

Eräistä nykyisin rekisteröidyn suostumukseen perustuvista henkilötietojen luovutuksista ehdotetaan otettavaksi säännökset lakiin. Vakuutusyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön ehdotetaan lisättäväksi säännökset, jotka mahdollistaisivat rikosepäilyihin ja rikostuomioihin liittyvien henkilötietojen käsittelyn ja luovuttamisen toisille vakuutusyhtiöille niin sanottujen väärinkäytösrekistereiden ylläpidossa. Vastaava säännös ehdotetaan lisättäväksi myös luottolaitoslaitostoiminnasta annettuun lakiin.

Sosiaaliturvalainsäädäntöön ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joilla poikettaisiin tietosuoja-asetuksen mukaisesta oikeudesta käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä ei olisi oikeutta siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, siltä osin kuin kyse on laissa säädetyn tehtävän hoitamisesta, jos rekisteröidyn vaatimus käsittelyn rajoittamisesta on ilmeisen perusteeton.

Sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädäntöön ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset automaattisten päätösten antamisesta. Automaattiset päätökset olisivat sallittuja lakisääteisen sosiaaliturvan toimeenpanossa, jos automaattisen päätöksen antaminen on käsiteltävänä olevan asian laatu ja laajuus ja hyvän hallinnon vaatimukset huomioon ottaen mahdollista. Yksityisvakuutusta koskeva automaattinen päätöksenteko olisi sallittua, mutta rekisteröidyllä olisi oikeus vaatia, että luonnollinen henkilö käsittelee asian uudelleen.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 25 päivänä toukokuuta 2018 eli samana päivänä kun tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa." - - jatkuu linkistä alla:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_52+2018.aspx

---

surprise Edellä kerrotaan, että:

"Tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriitaiset tai päällekkäiset säännökset ehdotetaan kumottavaksi, koska asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta."

Koskeeko tämä siis myös tulevaisuudessa vahvistettavia lakeja, koska useat sote- ja maakuntauudistuksen lait ovat vielä laatimatta ja vahvistamatta? Onko perustuslakivaliokunnan lausunto tähän asiakokonaisuuteen jo saatu?

 

Aiheeseen lisää:

https://yle.fi/uutiset/3-10161738?utm_source=facebook-share&utm_medium=s...

 

Kokeile miten sote sinuun vaikuttaa:

https://yle.fi/uutiset/3-10051596

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

15.4.2018 Harry Harkimon blogista:

https://blogit.savonsanomat.fi/harry-harkimo/palkk...

"Palkkaharmonisointi voi kaataa soten

Olin jo kertaalleen päättänyt, että en kirjoita enää sosiaali- ja terveyspoliittisesta kokonaisuudistuksesta. Mutta toisin kävi, minun on taas pakko toimia hetken aikaa sote-kirjeenvaihtajana täältä taistelukentiltä. Minulle on nimittäin käynyt selväksi kuinka vähillä tiedoilla monet kansanedustajat ovat muodostaneet mielipiteensä koko uudistuksesta. Samalla uudistuksen kommunikoinnissa on epäonnistuttu hämmästyttävän monilla tavoilla.

Otetaan nyt esimerkiksi tämä kapitaatiojärjestelmä eli ihmisten pisteytys sen mukaan, kuinka paljon he todennäköisesti aiheuttavat järjestelmälle kuluja. Melkoinen farssi! Miksei näin isoa asiaa ole voitu tehdä valmiiksi etukäteen? Niin kuin esimerkiksi varmistaa tietosuojavaltuutetulta millaisia parametrit rekistereihin pitäisi tehdä, että touhu olisi laillista? Sen sijaan on toimittu amatöörimäisesti: valmistelija kertoo ensin puoliksi tehdystä työstään ja sen jälkeen ministerit saavat selitellä asiaa sivukaupalla joka paikassa. Hävettää koko asia.

Mutta on olemassa paljon isompi asia, johon koko sote-uudistus voi kaatua: palkkaharmonisointi. Tämä juontaa juurensa työtuomioistuimen maaliskuiseen päätökseen. Se koski erään kuntayhtymän menettelyä. Oikeuden päätöksen mukaan liikkeen luovutuksen seurauksena eri tahoilta uuden työnantajan palvelukseen siirtyneiden työntekijöiden palkkaerot pitää poistaa kohtuullisessa ajassa korottamalla matalampia palkkoja.

Jos tätä periaatetta sovelletaan sote-uudistukseen, se tarkoittaa että maakuntien palkkalistoille siirtyvien yli 200 000:n työntekijän palkat pitää harmonisoida joka alalla korkeimman palkan mukaan. Se tarkoittaisi, että palkat nousisivat arviolta 700 miljoonaa tai jopa miljardin vuodessa.
Jos näin käy, pitää kaikkien tajuta, että koko uudistusta ei kannata tehdä. Tuolla rahalla saa jo niin paljon lääkäreitä, hoitajia ja laitteita, että systeemi saadaan toimimaan ilman mitään uudistusta. Sen sijaan voitaisiin parantaa nykyistä mallia niin kuin esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä eli Eksotessa on tehty.

Kun vielä lasketaan mukaan hallituksen sote-kokeiluihin laittamat 200 miljoonaa, uuden tietojärjestelmän 1,5 miljardin euron kustannukset ja tuhansien uudistusta kunnissa valmistelevien ihmisten palkkakustannukset, on selvää, että mitään kolmen miljardin vähennystä ennustettujen kulujen kasvuun ei saada aikaiseksi.

Kauheinta tässä on, että kukaan ei ole edes näyttänyt mitään laskelmaa, mihin tuo kolmen miljardin luku perustuu. Se on varmaan vedetty hatusta, koska kukaan täysjärkinen ei voi väittää sitä oikeasti tapahtuvaksi.

Koko paketti on tällä hetkellä täysin levällään. Kuntatyönantajat pitävät ainoana vaihtoehtona palkkaharmonisoinnin aiheuttamien kulujen estämiseksi uuden lain säätämistä. Miten tämmöinen laki voidaan saada läpi ennen kesäkuuta, kun sitä ennen pitää äänestää uusista valinnanvapauslaeista, jotka takaavat, että maakuntavaalit voidaan pitää syksyllä? Kyllä tässä on semmoinen soppa keitetty, että haluan nähdä kuka sen syö.

Kirjoittaja on kansanedustaja (kok.) ja liikemies."

---

Katso myös "Eduskunnassa ja hallituksen piirissä liikkuvat vahvat huhut, joiden mukaan kokoomuksen kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo olisi perustamassa uutta sotevastaista ryhmää. Harkimo kiistää huhut IS:lle ehdottomasti, mutta ei silti takaa mitä hän tekee kesään mennessä."

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005646644.html

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Hetemäki 13.11.2017:

http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sote-jarj...

http://vm.fi/documents/10623/3786150/Vskp_Martti+H...

"Sote-menot kasvavat nopeasti, kun 75 vuotta täyttäneen paljon palveluja tarvitsevan väestön määrä on kasvamassa 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä nykyisestä noin puolesta miljoonasta (dia 11). Tämä ja sote-menojen jyrkkä nousu yli 75-vuotiailla ovat lisäämässä huomattavasti sote-menoja jo lähivuosina (dia 12).

Olen aiemmissa tällä foorumilla julkaistuissa kirjoituksissa käsitellyt lähemmin väestön ikärakenteen vaikutusta julkisen talouden kestävyyteen, joka edellyttää ennen muuta korkeaa työllisyysastetta. Jos työllisyysaste jäisi nykytasolle, ei kolmen mrd. euron sote-menojen säästö riittäisi turvaamaan tulevia palveluja.

Kun verotuksen nosto todennäköisesti heikentäisi työllisyyttä, ei palvelujen rahoittamista voisi laskea sen varaan. Tällöin nykytasoiset palvelut voitaisiin turvata lähinnä eläkkeistä ja muista etuuksista säästämällä."

---

Otammeko me tämän Hetemäen edellä kuvaaman riskin ja sen lisäksi vielä kaikki sote- ja maakuntauudistuksesta aiheutuneet kulut ja käynnistysvaikeudet? Kyllä minulla ainakin päätä huimaa!... (Katso dia 11 päätekstissä).

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Halutaanko jättää perustuslakivaliokunnan tulkinta pois, perustuslakivaliokunnalta edellytetään selvittämään jo lakiesityksissä onko ristiriitoja perustuslain kanssa.

Sote-uudistus on erittäin laaja-alainen joka käytännössä koskee kaikkia suomalaisia. Samoin perustuslain ja etenkin perusoikeuksien tulkinta kansalaisten oikeusturvan takaajana,jonka tehtävä on suojella kansalaisia enemmistön ja valtion mielivaltaa vastaan. Voisi olettaa, että perustuslain tulkinta on ensisijaisesti oikeudellinen tehtävä tässä sopassa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset