Kirsiomp

ELY:t kuulevat vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmista 8.1.–9.7. ajalla

 

Alla eritellyt Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset pyytävät lausuntoanne asiakirjasta/asiakirjoista "Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma maamme vesienhoitoalueilla 2022-2027". Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan hoitokautta 2022–2027 varten.

Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueiden keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmien ympäristöselostusten laadinnasta kuullaan 8.1.2018–9.7.2018.

Taustatietoa vesienhoidosta löydät verkko-osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito;

Samalta sivulta pääset tarkastelemaan Vaikuta vesiin -karttasovellusta, johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.

Tausta

Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006).

Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistöaluejakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004).

Vesienhoitoalueille laaditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan.

Vesienhoito­suunnitelmat vuoteen 2021 on hyväksytty valtioneuvostossa v. 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat ”Vaikuta vesiin”, joissa käsitellään kolmannen suunnittelukierroksen keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista. Asiakirjoissa on paljon yhteisiä tekstejä, mutta luvut "Vesienhoitoalueen kuvaus" ja "Vesienhoidon keskeiset kysymykset" on laadittu vesienhoitoalueittain.

Tavoitteet

Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla.

Vesienhoitoa on Suomessa toteutettu jo vuosikymmenien ajan, mutta nykyisessä muodossaan vesienhoidon suunnittelu käynnistyi EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tultua voimaan vuonna 2000. Suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Nyt käynnistyneen suunnittelukierroksen aikana tarkistetaan vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen.

Kuulemisessa pyydetään palautetta suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta sekä vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi kerrotaan SOVA-lain mukaisen ympäristöselostuksen valmistelusta. Saatu palaute hyödynnetään toimenpideohjelmien ja vesienhoitosuunnitelmien valmistelussa. Vesienhoitosuunnitelmat tulevat ehdotuksina kuultaviksi vuonna 2020." - - jne.

---

smiley Nyt kannattaa kaikkien osallistua vesienhoidon kuulemisiin 9.7. mennessä Lausuntopalvelu.fissä alla olevien linkkien kautta!

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

1. Vesienhoidon keskeiset kysymykset Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella, Vastausaika päättyy 9.7.2018, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Linkki alla:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

2. Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella, vastausaika päättyy 9.7.2018, Etelä-Savon ELY-keskus. Linkki alla:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

3. Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella, vastausaika päättyy 9.7.2018, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Linkki alla:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

4. Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella, vastausaika päättyy 9.7.2018, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Linkki alla:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

5. Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelmat Kemijoen-, Tornionjoen- ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueilla, vastausaika päättyy 9.7.2018, Lapin ELY-keskus. Linkki alla:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Partici...

Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset