Kirsiomp

Ostaako 6000 työntekijää sote- ja maakuntauudistuksen "kuin sian säkissä"?

 

Alueellistamisen koordinaatioryhmä käsitteli maakuntauudistukseen liittyviä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan virastomuutoksia, Valtiovarainministeriö 27.3.2018 [14.14]

 

Tiedote

Maakuntauudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä luoda tarkoituksenmukainen työnjako valtion, maakuntien ja kuntien kesken. Osana uudistusta työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa olevat ELY-keskukset, TE-toimistot ja KEHA-keskus lakkaavat vuoden 2020 alussa. Maakuntauudistuksen valmistelun yhdeksi lähtökohdaksi on asetettu linjaus siitä, että tehtävien uudelleenjärjestelyissä minimoidaan henkilöstön siirtymiset paikkakunnalta toiselle. Henkilöstön siirtosuunnitelmat tehdään vuoden 2018 loppupuolella.

Työ- ja elinkeinoministeriö esitti alueellistamisen koordinaatioryhmälle, että ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen lakkauttamiskokonaisuuden osalta sijoittamisselvitys voidaan tässä vaiheessa jättää tekemättä. Aluekehittämistä ja kasvupalveluja koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 5.4.2018, mutta lakiesitystä joudutaan todennäköisesti täydentämään vielä sen jälkeen, kun se on annettu eduskunnalle. Käytännössä tämä koskee tällä hetkellä KEHA-keskuksessa hoidettavien työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan kasvupalveluihin liittyviä tehtäviä sekä maksatustehtäviä, joiden järjestämistä koskevat ratkaisut ovat vielä auki. Tavoitteena on, että täydennykset lakiesitykseen kyetään antamaan eduskunnalle alueiden kehittämisen ja kasvupalvelun sisältölakien aikataulussa toukokuussa 2018.

Maakuntauudistus koskee kaikkineen noin 6000:ta ELY-keskuksissa, TE-toimistoissa ja KEHA-keskuksessa työskentelevää henkilöä. Selvin tilanne on TE-toimistojen osalta, joiden palvelussuhteista noin 68 prosenttia siirtyy maakuntiin. Poikkeuksen tästä tekee Uudenmaan TE-toimisto, josta valtaosa siirtyy erillisratkaisuna pääkaupunkiseudulle perustettavaan kuntayhtymään (hallituksen esitys Laki kasvupalveluiden järjestämisestä Uudellamaalla). Avoinna on vielä se, mihin palvelukeskukseen tai osakeyhtiöön (ns. KasvuDigi) 74 palvelussuhdetta siirtyvät. Samoin valmistelussa on työvoimatoimistoissa tällä hetkellä hoidettavien työttömyysturvatehtävien siirto maksajille. Vaihtoehtoina ovat Kela, työttömyyskassat ja maakunnat. Asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä 2018.

ELY-keskusten tapauksessa siirtymäsuuntia on useampia: palvelussuhteista siirtyy maakuntiin 73 prosenttia, Luovaan 16 prosenttia, Väylävirastoon viisi prosenttia, palvelukeskukseen kolme prosenttia, pääkaupunkiseudun kuntayhtymään kaksi prosenttia ja työttömyysturvan maksajille prosentti. Väylävirastoon on arvioitu siirtyvän yhteensä 102 henkilötyövuotta. Siirtyvät tehtävät ovat valtakunnallisesti keskitettyjä tehtäviä ja maantielain toimeenpanoon liittyviä tienpidon tehtäviä. Monipaikkaisena toimivan KEHA-keskuksen koko henkilöstöstä noin kaksi kolmasosaa siirtyisi tämän hetken valmistelutilanteen mukaan maakuntiin. Muita tiedossa olevia siirtymäsuuntia ovat Luova, Liikenne- ja viestintävirasto, Tilakeskus Oy, PK-kuntayhtymä ja maistraatit.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä puolsi työ- ja elinkeinoministeriön esitystä sijoittamisselvityksen tekemättä jättämisestä nykyisessä muodossaan annettavan hallituksen esityksen osalta. Koordinaatioryhmä kuitenkin korosti, että mikäli nyt annettavaan hallituksen esitykseen myöhemmin tehtävät tarkennukset tai henkilöstön siirtosuuntia koskevat päätökset aiheuttavat alueellistamislainsäädännön kannalta merkittäviä muutoksia nyt esitettyyn, tulee ne käsitellä alueellistamisen koordinaatioryhmässä erikseen.

 

Lisätietoja:

Alueellistamisen koordinaatioryhmä:

Koordinaatioryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Jari Partanen, p. 040 591 1377, jari.partanen(at)lvm.fi

Koordinaatioryhmän sihteeri, erityisasiantuntija Hanna-Maria Paakkolanvaara, valtiovarainministeriö,

p. 02955 30240, hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen lakkauttaminen:

Neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppala, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 34 2471, mikko.kuoppala(at)tem.fi

Lisätietoa verkossa:

http://vm.fi/alueellistaminen

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kiirettä pitää myös asiakasmaksulain uudistuksen suhteen:

"Asiakasmaksulaki uudistetaan

Johtaja Annakaisa Iivari esitteli valmisteilla olevaa asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistusta. Nykyisestä lainsäädännöstä puuttuvat säännökset palveluasumisen maksuista eikä se myöskään tunne uusia palvelumuotoja tai digitaalisia ratkaisuja. Lakiluonnoksen mukaisilla ehdotuksilla päästäisiin vuoden 2015 maksukertymätasoon (1,4 mrd. euroa). Lailla säädettäisiin maksujen enimmäissuuruus, eli maakunnat eivät voisi korottaa maksuja merkittävästi.

Maksujen tulee olla kohtuullisia, eivätkä ne saa olla este palvelujen käytölle. Jatkossakin maksu voisi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen; yleissäännös koskisi kaikkia maksuja ja vastaa nykysäännöksiä. Maakunnalle jäisi edelleen mahdollisuus periä laissa säädettyä pienempi maksu tai antaa palvelu kokonaan maksutta. Maksukaton alaa laajennettaisiin, maksukattoa kerryttäisivät jatkossa mm. hammashoidon käyntimaksut ja perustoimenpiteet.

Työryhmä kuulee huhtikuussa laajasti järjestöjä. Esitys lähtee lausunnolle toukokuussa ja annetaan eduskunnalle syksyllä 2018. Uudistus tulisi voimaan 1.1.2020.

Lähde:

http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset