Kirsiomp

Älä ohita: Maakuntauudistus uhkaa ympäristöä - katso animaatio

 

"Näin maakuntauudistus uhkaa ympäristöä - katso animaatio"

 

https://www.sll.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/tata-maakuntauudistus-tar...

"Sipilän hallitus haluaa sujuvoittaa ja riisua valtion toimintaa, mikä tarkoittaa erityisesti ympäristönsuojelun purkamista. Maakuntauudistuksessa halutaan poistaa viranomaisten valitusoikeuden, jonka tarkoitus on toimia luonnon viimeisenä suojana huonoissa tai puutteellisissa ympäristöluvissa. Animaatio kertoo selkokielellä, mistä tässä on kyse."

 

Katso myös:

"Uusi työkalu luontoselvitysten tason arviontiin"

"Luonnonsuojeluvaliokuntamme on valmistellut keskustelupaperin luontoselvitysten tason kehittämisestä. Tätä voit käyttää apuna ja tarkastuslistana kun lausut kaavoista, yva-hankkeista ja erilaisia lupia varten tehdyistä luontoselvityksistä!"

https://www.sll.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/uusi-tyokalu-luontoselvit...

 

Katso myös:

"Ympäristöoikeus kärsii kiireestä"

"Suomen johtavat ympäristöoikeuden tuntijat kokoontuivat Helsingissä pohtimaan ympäristöoikeuden tilaa. Alustuksissa ja keskusteluissa nousi keskeisenä huolen aiheena esiin kiire ympäristölainsäädäntöä heikentävänä tekijänä.

Ympäristöoikeus kärsii kiireestä

Suomen johtavat ympäristöoikeuden tuntijat kokoontuivat Helsingissä pohtimaan ympäristöoikeuden tilaa. Alustuksissa ja keskusteluissa nousi keskeisenä huolen aiheena esiin kiire ympäristölainsäädäntöä heikentävänä tekijänä.

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvos Kari Kuusiniemi pohti polemisoiden, onko hallitusohjelma jopa vahvempi paperi kuin perustuslaki. Hallitusohjelma tehdään hyvin yksityiskohtaiseksi pienessä piirissä kiireessä ja ilman vaikutusten arviointia." - - (SLL:n verkkojulkaisu 3/2017)

https://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2017/ymparistooikeus-karsii-...

 

Lähde: Suomen Luonnonsuojeluliitto

https://www.sll.fi/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Hyvä linkitys videoon, antaa nopeasti kuvan mikä tuossa mättää.

On hyvä muistaa, että kaavoituksen osalta tämä tehtiin jo eli huhtikuusta 2017 lähtien viranomaiset eivät ole saaneet valittaa kuin maakunnallisesti tai valtiollisesti merkittävistä kaavoista hallinto-oikeuteen. Päätös tehtiin vaikka ympäristövalvontaa tekevän ELY:jen osuus kaikista valituksista oli 4% ja valituksista katsottiin oikeaksi 80%.

Hallitus poisti siis mahdollisuuden valittaa taholta, jonka valituksista neljä viidestä on katsottu oikeudessa oikeiksi.

Miten tällaista voi tehdä itseään länsimaiseksi demokratiaksi ja oikeusvaltioksi väitetyssä maassa?

Hyvä että SLL koittaa vaikuttaa, kun tuo aiempi "sujuvoittaminen" meni vähällä huomiolla varmaan jonkun tärkeämmän asian kuten alkoholiprosentin taustalla. Valitettvana vähän tästä käydään keskustelua nytkin.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Kiitos, Niko, asian tiivistyksestä:

juuri näin on kuten kerrot.

Huomaattehan, että LUOVA-virastojen valitusoikeuteen voidaan vielä vaikuttaa, vaikka 1.5.2017 voimaan saatettuihin valitusoikeutta rajoittaviin lakeihin emme voikaan niin nopealla aikataululla vaikuttaa. Tosin onhan nyt koko kaavoitusjärjestelmää koskeva parlamentaarinen uudistustyö käynnissä. Nyt jos milloinkaan kannattaa olla vaikuttamassa sopivia reittejä myöten. Niitä olen nyt yrittänyt tuoda täällä US:ssa esiin omalta pieneltä osaltani, mm. kaavoitusuudistusta koskevan kaikille avoimen kyselyn linkittämisellä.

https://www.strategysignals.com/39884-32579-890@ra...

Em. kysely on ihan järjellinen ja siellä voi antaa myös avovastauksia - kannattaa ehdottomasti jättää oma mielipide huomioonotettavaksi kaavoituksen uudistamiseksi.

Huom. tässä alla olevassa linkissä tärkeää ajankohtaista tietoa rakentamisesta ym. Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n sivuilta:

https://www.rakennustarkastusyhdistysrty.fi/uutise...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ihmettelen suuresti, miten Kokoomus, Keskusta ja Siniset voivat sivuuttaa LUOVA-virastoillaan maassamme kovin tarpeellisen ja toimivan laillisuusvalvonnan?! Miten em. puolueet perustelevat muutosta ja onko siitä tehty mitään vaikutusarviointia?

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Poistetaan tarkoituksella virkamiesten vastuu ja valvonta.

Ympäristörikoksia ei tutkita.
Kuten tähänkin asti vedotaan vain kuinka on luvat toimintaan, mutta ei huomioida, että lupaehdoissa asetetaan toiminnanharjoittajalle valvonnan puitteet.
Ympäristönsuojelulaissa on (YSL 5 §) toiminnanharjoittajan yleinen selvilläolovelvollisuus.

On muistettava, että on luvat ja lupa ehdot ja kukaan niitä ei valvo.

Ympäristösuojelulain sujuvoittaminen ja ympäristöluvat ovat jatkossa entistä useammin täyttä harhautusta.

Tätä sujuvoittamista on jo toteutettu:
Yksi esimerkki on vasta esille tuomani asetus 800/2010 joka mahdollistaa asutuksesta 300 metrin päähän toiminnan, koskien vain melua ja pölyä.
http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252718-ris...

Olen tuonut esille ja meitä on satoja tapauksia, murskaamoiden/louhimoiden ympäristöhaitat eivät ole kenenkään hallinnassa: melua, tärinää, pohjavesien pilaamista, luontokohteiden hävittämistä yms.
Yksi yllättävä ongelma on se, että louhimoilla rikotaan lakia ja käytetään suuria määriä räjähdysaineita ilman, että sitä otetaan mitenkään huomioon maa-aineslain 3 § vaarana, YMP-lain ja kaavoituksessa ja luvituksessa (puutteita jopa SEVESO-säädösten suhteen). KAAVA: Vaaraa aiheuttavaa toimintaa ei voida sijoittaa mielivaltaisesti.

390/2005 20 § ; Tietoisesti jätetään huomioimatta, mitä laki edellyttäisi, murskaamon sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, tärkeitä huomioita kaikki esittämäsi. Huomaa, että olet todella perehtynyt asiaasi.

Mietin tällä välin perustuslaillisesta näkökulmasta tätä LUOVA-kokonaisuutta, ja mielestäni se rikkoo pahasti perustuslakia useassa kohdin, mm. alla olevia:

1,2 § Valtiosääntö

Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

2,2 § ja 2,3 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

20 § Vastuu ympäristöstä

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

22 § Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Näin se vain menee vauhtisokeilla!
"Ihmettelen suuresti, miten Kokoomus, Keskusta ja Siniset voivat sivuuttaa LUOVA-virastoillaan maassamme kovin tarpeellisen ja toimivan laillisuusvalvonnan".

Ympäristövalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että ympäristössä tapahtuvat toiminnot ovat lainsäädännön sekä viranomaisten myöntämien lupien ja määräysten mukaisia.
Kaikki on jatkossa vaikka kuinka perätöntä luvan hakija ilmoittaa vedotaan vain YSL 5 § selvillä olo velvollisuuteen yrittäjän. Kuitenkin YSL 108 § väärillä ja virheellisillä tiedoilla ei lupia saa hyväksyä.

YMP:93§  lupaviranomainen voi valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan, jos:  1) hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin 3) toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla.

Laki kylläkin edellyttää siinäkin tapauksessa, että ympäristölupaa vasta haetaan, on oltava selvillä tulevan toiminnan riskeistä ja todennäköisistä ympäristövaikutuksista.

Valvontaviranomaisella on aina velvollisuus ryhtyä toimiin mikäli ympäristölupaa ei noudateta. Ympäristövalvonta koostuu valvontaviranomaisen toimista, joilla varmistetaan lainsäädännön noudattaminen, luvan myöntämisen edellytysten täyttyminen sekä luvan ja lupamääräysten valvominen.Valvontaviranomaisen on ryhdyttävä hallinnollisiin ja/tai oikeudellisiin toimenpiteisiin,jos valvontaviranomainen saa tietää, että toiminnanharjoittaja rikkoo ympäristölainsäädäntöä.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Talvivaaran toiminnan ja Keskustan kytkennät tupsahtivat mieleen tätä asiallista bloggausta lukiessani.

Aiheesta kiteytti aikoinaan Jaakonsaari blogissaan

’’Ympäristöhallinnon myllerrys alkoi Matti Vanhasen (kesk.) toisen hallituksen aikana, jolloin alueelliset ympäristökeskukset lakkautettiin. Hanketta ryhtyi kesällä 2007 lähes ensi töinään vetämään hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi (kesk.), joka kuvasi hanketta ”historialliseksi”. Ympäristöministerinä oli Paula Lehtomäki (kesk.).

”Uudistuksella” lakkautettiin ympäristöministeriön alueorganisaatiot ja ne sulautettiin maakunnallisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin eli ely-keskuksiin. Ympäristöasioita ohjaava ja rahoittava ministeriö vaihtui työ- ja elinkeinoministeriöksi, jota tuolloin johti elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk.). Näin keskustapuolueen ikiaikainen unelma heikentää ympäristöministeriötä toteutui. ’’

http://www.kaleva.fi/mielipide/kolumnit/talvivaara...

Luonnosta puheenollen, Saimaan norpan suojelemiseen tähtävien toimenpiteiden osittainen vesittäminen ja vetkuttelu aikoinaan oli ministeri Sirkka Liisa Anttilan uroteko vailla vertaa. Näin Suomessa.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Keskustan kytkennät.

Kyllä Paula Lehtomäen touhut Talvivaaran edesauttamiseen näntiin.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki allekirjoitti asetuksen Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 9.9.2010/800, joka on vastoin Seveso-II-direktiiviä.

Kemikaaliturvallisuuslaki toteuttaa Suomessa Seveso II – direktiivin muutoksen, jossa korostetaan maakäytön suunnittelua. Keskeinen valvontaväline on kemikaali-turvallisuusasetuksen perusteella yrityksiltä vaadittava turvallisuusselvitys maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 sekä asetuksessa 895/1999. Lainsäädäntö edellyttää riittäviä suojaetäisyyksiä vaaraa aiheuttavien kohteiden ja asumisen välillä.

KHO tuomari Kari Kuusiniemi vahvistaa kirjassaan seuraavaa: Kemikaalilainsäädännön (räjähdelain) ja ympäristönsuojelulainsäädännön suhdetta voidaan luonnehtia rinnakkaiseksi.
Kumpaakin lainsäädäntöä sovelletaan itsenäisesti ja kummankin lainsäädännön mukaiset luvat ja ilmoitukset ovat toisistaan riippumatta tarpeen. ( Lainaus Kari Kuusiniemen kirjasta).

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jouko, tärkeitä havaintoja ja tiivistyksiä. Kiitos niistä.

Mietin, että eikös' meillä ole oikeuskansleri sitä varten, että hän valvoo perustuslakiamme ja perustuslakivaliokunta. Kyllä suunniteltu LUOVA-virasto tulee saattaa em. laillisuusvalvojien tarkasteluun - jos siitä nyt sitten mitään hyötyä on...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

22 § Perusoikeuksien turvaaminen.
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Perusoikeudet ei valitettavasti toteudu:
Lupa- ja valvontaviranomainen saattaa olla yksi ja sama taho. Kun luvanhakija mielletään asiakkaaksi, valvonta on hankalaa. Tällaisessa ”asiakassuhteessa” kynnys tutkintapyynnön tekemiseen on erityisen korkea.

Suomessa tilastoitujen ympäristörikosten, erityisesti törkeiden rikosmuotojen lukumäärä on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa. Tämä ei tarkoita sitä, että Suomessa tehtäisiin vähän ympäristörikoksia. Kokemuksesta ja monen muun puolesta voin sanoa niitä ei tutkita.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Sanna, "Kokemuksesta ja monen muun puolesta voin sanoa niitä ei tutkita".

Myös minä voin kertoa, että niin Jyväskylän Tourujokivarren liito-orava-alueiden suoranaiset ympäristörikokset jätettiin K-S Ely-keskuksen itsenä toteuttamina tutkimatta ja kerrottiin vain, että "asia on käsitelty sisäisessä palaverissa".

Ja näin se sitten menee myös LUOVA:ssa, jos kollegoilla ei ole valitusoikeutta omiin päätöksiinsä... Asiat käsitellään vain LUOVAN:n sisäisissä palavereissa ja asiasta ei sitten sen enempää. Näin asia on pyyhkäisty pois pöydältä.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Keskusta puolueena ei ole koskaan ollut kiinnostunut luonnon hyvinvoinnista. Vaikka kaikki eloollinen, myös ihminen on viime kädessä riippuvainen luonnosta ja sen monimuotoisuudesta.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Aivan totta, mitkään puolueet eivät ole kiinnostuneita ajamaan luonnon monimuotoisuuden puolesta asioita, se vastuu jää yksityisille kansalaisille.

Ovatpa heräämässä, sellainenkin kuin Nasa näyttää nyt satelliittikuvilla positiivista kehitystä havaitun Senegalissa. Mutta kyllä luonnon monimuotoisuus saa siipeensä valtaosissa maapallon maissa, Suomessakin.

"Many of Senegal’s largest rivers are flanked by corridors of green and interlaced with networks of sinuous creeks and streams. These lush green areas are havens for mangroves—short, shrubby trees with waxy leaves and tangles of finger-like roots that rise from shallow tidal areas.
https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id...
The blend of land, water, and wood that define Senegal’s mangrove forests are not just beautiful; they are important. Mangroves store large amounts of carbon. Studies have shown that mangrove forests sequester at least two to four times more carbon than other tropical forests. They also provide breeding grounds and nurseries for fish, prevent erosion during tropical cyclones, and help cleanse waters of pollutants."

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Nita, hyvä huomio. Keskusta ei jostakin syystä yhdistä maaseudun puolustamista ja luonnon suojelua. Syytä olisi. Niin tehden Keskustan kannatus voisi nousta hyppäyksellä: nyt se olisi mahdollistakin - LUOVA-virastojen kohdalla.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Lisää tajunnanvirtaa...

Voisihan nykyiset Siniset hajota kahdeksi erilliseksi puolueeksi: Siniset ja Sinivihreät. Nämä Sinivihreäthän voisivat nyt marssia ulos hallituksesta LUOVA-viraston valitusoikeuden poiston ehkäisten. Se olisi varsin suoraselkäinen ympäristöteko...

Sinivihreydessähän olisi nyt markkinarako, kun Vihreät eivät oikein hoida tonttiaan. Vihreät kun ovat nyt kiinnostuneita enemmän ihmisten kaupunkipyöräilystä sähköpyörillä kuin varsinaisesta uhanalaisen luonnon ja vehreän ympäristön suojelusta.

Liito-oravat kun eivät ole vielä oppineet pyöräilemään... ;-)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Tässä myös tärkeä linkki Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta:

http://www.ym.fi/mrluudistus

sekä valtakunnallisten alueidenkäyttätavoitteiden (VAT) uudistuksesta:

http://www.ym.fi/vat-uudistus

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Olen lähettänyt eräänkin kerran kansanedustajille tietoa MRL muutoksista. Meillä on käynyt kansanedustajia kauhistelemassa tapaustamme.

Hyvät kansanedustajat tarvitsemmeko ympäristöministeriötä ja ympäristöministeriä.
Kymmenien yhteyden ottojen jälkeen ei toimi asioissa ko. ministeri Kimmo Tiilikainen. ELY ei toimi, koska tapausta pitää pimittää. Kaava asioissa ja lupa asioissa kunta toimii täysin rikollisin tavoin.

”Maaseudulle saa rankentaa, sen pitää olla näin, tämä on kolmen hallituspuolueen yhteinen kanta”.

Ylin valvonta Tiilikaisella.
Ministeri Tiilikainen haluatte poistaa kaavoitusmenettelyjen byrokratiaa ja myös rakentamisen esteitä haja-asutusalueilla. Olen laittanut näytöksi, mitä maaseudulle rakentaminen on todellisuudessa, kun virkamiehet käyttävät mielivaltaa ja ministeriön valvonta pettää ympäristöasioissa kymmeniltä vuosilta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset