Kirsiomp

Älä ohita tätä: Valtakunnallinen tuki osallistumiseen ja vaaleihin

 

smiley Hei teille kaikille, jotka olette kiinnostuneita valtakunnallisesta, maakunnallisesta ja paikallisesta  vaikuttamisesta ja osallisuudesta smiley Avaa alla oleva linkki:

 

http://alueuudistus.fi/tiekartta/tuki-osallistumiseen-ja-vaaleihin

 

Valtakunnallinen tuki osallistumiseen ja vaaleihin

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö ja Kuntaliitto tukevat yhdessä maakuntien perustamista ja alueellista valmistelua maakuntavaalien sekä osallistumisen osalta seuraavien toimenpiteiden kautta. Toimenpiteet eli moduulit muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on tarjota tukea ja tietopaketteja maakuntavaalien järjestämisen ja maakunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän kehittämiseksi. Erilliset tukitoimenpiteet kohdentuvat konkreettiseen tekemiseen ja lainsäädännön toimeenpanoon sekä toimeenpanon suunnitteluun uudistuksen eri vaiheissa.

Maakuntavaalit 

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.

Oikeusministeriö ja Kuntaliitto ohjeistavat väliaikaista valmistelutoimielintä, maakuntavaalilautakuntia sekä kuntien vaaliviranomaisia tarkemmin vaalien toimittamisesta lähempänä vaalien ajankohtaa. Oikeusministeriö järjestää myös tarvittaessa koulutusta maakuntavaalien toimittamisen tueksi syksyllä 2018. Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto toteuttavat viestintätoimenpiteitä vaaleja koskien.  

Verkko-osallistumispalvelut ja maakunnan aloitejärjestelmää koskeva suunnittelu

Oikeusministeriö ylläpitää sähköisiä demokratiapalveluja, joihin kuuluvat mm. otakantaa.fi-keskustelufoorumi, lausuntopalvelu.fi ja nuortenideat.fi. Palvelut on koottu demokratia.fi-sivustolle. Maakunnat voivat ottaa kyseiset palvelut veloituksetta käyttöön.

Maakuntalain mukaan maakunnan asukkaalla sekä alueella toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita maakunnan toimintaa koskevissa asioissa. Maakunnan 15 vuotta täyttäneillä asukkailla on myös oikeus tehdä aloite kansanäänestyksen järjestämiseksi maakunnassa.

Oikeusministeriö valmistelee vuoden 2018 aikana uuden sähköisen maakuntien aloitejärjestelmän käyttöönottoa. Tavoitteena on, että Tavoitteena on, että sähköinen maakuntien aloitejärjestelmä on käytössä 1.1.2019 eli silloin, kun maakuntalain osallistumista ja vaikuttamista koskevat pykälät tulevat sovellettaviksi.

Otakantaa.fi 

Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostava verkkopalvelu. Palvelu helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisää päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parantaa niiden laatua. Palvelussa voi avata ja osallistua erilaisiin keskusteluihin ja kyselyihin, jotka löytyvät eri aiheisiin liittyvien hankkeiden alta. Organisaatiot, kuten maakunnat voivat liittyä palveluun ja käyttää palvelua veloituksetta.

Ohjeet uuden organisaation lisäämiseksi palveluun

Ohjeet osallistumishankkeen avaajalle

Lausuntopalvelu.fi 

Lausuntopalvelu.fi on verkkopalvelu, joka toteuttaa julkishallinnon lausuntomenettelyn sähköisenä palveluna. Palvelun tarkoitus on tehostaa lausuntomenettelyä tarjoamalla kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille yhdenmukainen verkkopalvelu, jossa voidaan julkaista lausuntopyyntöjä, antaa lausuntoja ja käsitellä annettuja lausuntoja.

Palvelulla on tarkoitus helpottaa lausuntomenettelyä, kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisätä valmistelun ja lausuntomenettelyn läpinäkyvyyttä ja laatua. Palvelu on käyttäjille maksuton ja sitä ylläpitää oikeusministeriö. Maakunnat voivat ottaa palvelun käyttöönsä veloituksetta. 

Lausuntopalvelu.fi käyttöohjeet

Nuortenideat.fi 

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Palvelun avulla viranomaiset voivat kuulla nuoria esimerkiksi järjestämällä nuorille suunnattuja kyselyitä. Maakunnat voivat ottaa palvelun käyttöönsä veloituksetta. 

Tietoa palvelusta ja palvelun käyttöohjeet

Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston sekä kielivähemmistön vaikuttamistoimielinten asettaminen

Maakuntalain mukaan maakunnan on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto lain tultua sovellettavaksi, kuitenkin viimeistään 1.1.2019 mennessä. Lisäksi kaksikielisissä maakunnissa ja maakunnassa, johon kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluva kunta, on asetettava kielivähemmistön vaikuttamistoimielin. 

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet yhteistyössä käytännön oppaita vaikuttamistoimielinten perustamiseen ja toimintaan maakunnissa. Niissä tuodaan esille vaikuttamistoimielinten juridinen tausta ja toiminnan reunaehdot, jotka maakunnille säädettävä toimiala ja tehtävät asettavat. Lisäksi oppaissa esitellään hyviä toimintakäytäntöjä, jotka pohjautuvat kuntien vaikuttamistoimielinten kokemuksiin. Niihin on koottu myös esimerkkejä, jotka koskevat mm. vaikuttamistoimielinten vaihtoehtoisia valintatapoja (esim. nuorisovaltuusto), kokoonpanoa, tehtäviä ja vuorovaikutusta. 

Opas maakunnallisen vammaisneuvoston perustamiseen

Opas maakunnallisen vanhusneuvoston perustamiseen

Opas maakunnallisten nuorisovaltuustojen tai muiden nuorten vaikuttajaryhmien perustamisesta on luonnosvaiheessa. Sitä voi kommentoida ja siihen voi ehdottaa käytännön esimerkkejä hyvistä ja toimivista kokemuksista kunnissa ja maakunnissa. Ehdotuksia voi lähettää 5.2.2018 mennessä Suvi Savolaiselle valtiovarainministeriöön (etunimi.sukunimi@vm.fi) tai Tarja Krakaulle Kuntaliittoon (etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi). Lopullinen versio oppaasta työstetään sen jälkeen.

Luonnos oppaaksi maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamisesta

Keskustelua ja kysymyksiä liittyen kielivähemmistön vaikuttamistoimielimeen (27 §) on koottu yhteen seuraaviin kalvosarjoihin:

Kielivähemmistön vaikuttamistoimielin (suomeksi)

Påverkningsorganet för den språkliga minoritet (ruotsiksi)

Maakunnan osallistumisjärjestelmä ja osallistumista koskevat strategiset tavoitteet sekä viestintä ja vuorovaikutus

Maakunnassa tulee suunnitella se, millaisia osallistumiskeinoja ja –menetelmiä sekä rakenteita maakunnassa on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön ja mitkä ovat maakunnan osallistumista ja vaikuttamista koskevat strategiset tavoitteet. Valmistelu on hyvä kytkeä maakuntastrategian valmistelun yhteyteen. Strategiaa voidaan tarvittaessa toimeenpanna yksityiskohtaisemman osallisuusohjelman  tai –suunnitelman avulla. Maakunnan ja jo väliaikaisen valmistelutoimielimen tulee tiedottaa maakunnan toiminnasta, tai maakunnan perustamista koskevasta valmistelusta alueen asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja yhteisöille.

Esimerkkejä maakuntien valmistelun etenemisestä:

Esimerkkejä osallisuus- ja vuorovaikutusjärjestelmistä

Osallistumis- ja vaikuttamismenetelmiä

Digitaalisia menetelmiä osallistumiseen ja vaikuttamiseen

Valtiovarainministeriön koordinoimassa avoimen hallinnon ohjelmassa on valmistunut tukipaketti, joka sisältää tietoa avoimen hallinnon yhteisistä periaatteista ja ohjeita keskeisimpiin toimenpiteisiin sekä esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Paketti sisältää lyhyesti kirjoitettu kortteja avoimeen hallintoon liittyvistä aiheista periaatteella ”tee ainakin nämä asiat”. Kortit ovat muun muassa selkeyden, viestinnän ja osallisuuden teemoista. Tukipaketti sisältää myös avoimen hallinnon tarkistuslistan. Sitä voi tilata osoitteesta avoinhallinto(a)vm.fi

Muita linkkejä:

Koulutukset

Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Kuntaliitto suunnittelevat koulutuskiertuetta, jossa alueellisia vastuuvalmistelijoita ja päättäjiä tuetaan ja koulutetaan maakunnan osallisuus- ja vaikuttamiskeinoja koskevaan lainsäädäntöön ja lainsäädännön toimeenpanoon. Koulutus on tarkoitus toteuttaa maakuntavaalien jälkeen, jotta kohderyhmäksi voidaan ottaa myös vastavalitut luottamushenkilöt.

Sitä ennen, keväällä 2018 Kuntaliitto ja eri ministeriöt käynnistävät AKE-projektin pilottimaakunnissa koulutuspilotteja. Erityisenä fokuksena ovat käyttäjälähtöiset osallistumisen menetelmät, osallisuussuunnitelman tekeminen ja maakuntalain osallisuutta koskevien säännösten toimeenpano.  

Sopimukset ja palveluntuottajien ehdot

Asukkaiden osallistumisoikeuksia ja viestintää turvaavat velvoitteet tulee sisällyttää maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavien yritysten ym. kanssa tehtäviin sopimuksiin ja ehtoihin, osana laajempaa sopimusvalmistelua. Neuvoja ja ohjeita tähän valmistuu syksyllä 2017.

Lisätietoja: ylitarkastaja Suvi Savolainen, valtiovarainministeriö, etunimi.sukunimi(a)vm.fi, puh. 02955 30122

Kysy ja anna palautetta

 

******

PS. Kävin itse tänään kokeilemassa Lausuntopalvelu.fi -palvelua - ja hyvin toimii!

Siellä on nähtävänä monia ajankohtaisia viranomaislausuntoja, joihin voit myös ihan tavallisena kansalaisena osallistua ja lausua mielipiteesi: kannattaa vaikuttaa nyt itseä koskeviin asioihin!

Olet tasavertainen lausuja muiden kanssa, käytäthän tätä mahdollisuutta hyväksesi! yes

Ystävällisin terveisin Kirsi 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän erkkilaitila1 kuva
Erkki Laitila

Miten Otakantaa ja Lausuntopalvelu eroavat toisistaan?
Rekisteröidyin jo Lausuntopalveluun eilen.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Erkki & kaikki muutkin, katsokaa alla olevasta linkistä:

http://www.demokratia.fi/

Sieltä löytyy mustasta yläpalkista kaikki eri osallistumisen alustat.

Otakantaa.fi -palvelussa voivat avata ns. hankkeen kaikki tahot - niin yksityiset ihmiset kuin viranomaisetkin. Lausuntopalvelussa eivät yksittäiset ihmiset voi pyytää lausuntoja, vain viranomaiset: "Lausuntopalvelu.fi on verkkopalvelu joka toteuttaa julkishallinnon lausuntomenettelyn sähköisenä palveluna."

Katso tästä minun tekemääni hanketta Otakantaa.fissä. Koskee oman asuinalueeni aluillaan olevaa täydennyskaavoitusta:

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/32/

Otakantaa.fi -palveluhan voisi ollakin hyvä sinun Metayliopiston käytössäsi, jos sinne vain ohjaisit muitakin samanmielisiä esim. täältä US:sta. Otakantaa.fissä on ihan monipuolinen työkaluvalikoima rakentaa erilaisia osallistavia haastatteluja, kyselyitä yms. Kannattaa tutustua.

Lausuntopalvelu.fi on taas siinä hyvä, että siellä on ihan aitoja oikeita lakivalmisteluita ja ns. viranomaislausuntoja, joihin voi jokainen jättää oman lausuntonsa ja saada sen tasa-arvoisesti näkyviin.

Molemmilla alustoilla saisit analyysisi hyvin näkyviin. Hieman eri tulokulmista. Otakantaa.fi käy jonkun ideasi jatkokehittelyyn, mutta Lausuntopalvelu on yksisuuntaista viestintää viranomaisille päin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset